Lịch sử lớp 9

Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?

Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?

A/ Ý nghĩa lịch sử:

– Chấm dứt gần một thế kỷ ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta.

– Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN. Tạo điều kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sau này.

– Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B/ Nguyên nhân thắng lợi:

– Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.

– Sự ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN…

Thống kê tìm kiếm

  • nguyen nhan thang loi cua cuoc khang chien chong xiem y nghia
  • nguyen nhan thang loi y nghia lich su cua cuoc khang chien chiong phap ( 1945-1954

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1930 đối với dân tộc Việt Nam và cách mạng thế giới?

Post Comment