Giáo dục công dân lớp 8

Pháp luật là gì? Kỉ luật là gì? Ý nghĩa?

 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Pháp luật là gì? Kỉ luật là gì? Ý nghĩa?

1. Pháp luật là:  

 • Các qui tắc xử sự chung;
 • Có tính bắt buộc;
 • Do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

2. Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng, một tập thể nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ

3. Qui định của một tập thể:

 • Phải tuân theo qui định của pháp luật;
 • Không được trái với pháp luật.

4. Ý nghĩa:

– Giúp mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất hành động;

– Xác định trách nhiệm, quyền lợi của mọi người;

– Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển theo một hướng chung.

Thống kê tìm kiếm

 • phap luat la gi ky luat la gi y nghia
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Post Comment