Giáo dục công dân lớp 8

Nêu những biện pháp phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Nêu những biện pháp phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Sống an toàn, lành mạnh, tránh sa vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm.

Khi mượn phải giữ cẩn thận, sử dụng xong phải trả cho chủ sở hữu.

Nếu gây thiệt hại tài sản phải bồi thường theo qui định.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment