Địa lý lớp 6

Sông là gì? Thế nào là hệ thống sông? Lưu vực sông?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Sông là gì? Thế nào là hệ thống sông? Lưu vực sông?

– Sông là dòng nước chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

– Hệ thống sông bao gồm: Các phụ lưu (đầu nguồn) -> dòng sông chính -> chi lưu (cuối nguồn)

– Lưu vực sông: Là vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho 1 con sông.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment