Sinh học lớp 11

Con người có ứng dụng gì để thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật?

Con người có ứng dụng gì để thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật?

  Kết hợp các biện pháp kĩ thuật thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển, tăng năng suất vật nuôi:

+ Sử dụng thức ăn nhân tạo chứa đủ chất dinh dưỡng.

+ Sử dụng hoocmôn sinh trưởng bằng cách tiêm hoặc bổ sung vào thức ăn cho vật nuôi.

+ Cải tạo môi trường sống đầy đủ các yếu tố như lượng 02, C02, nước, muối khoáng, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm… để vật nuôi sinh trưởng và phái triển tốt, năng suất cao.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Phải tác động thế nào để nòng nọc không biến thành ếch, nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch nhái con bé xíu?

Post Comment