Sinh học lớp 11

Khái niệm tập tính? Phân biệt tập tính bẩm sinh với tập tính học được?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Khái niệm tập tính? Phân biệt tập tính bẩm sinh với tập tính học được?

– Tập tính là chuỗi phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.

Tập tính bẩm sinh

Tập tính học được

Có được do sự di chuyền từ bố mẹ.

Có được trong quá trình sống từ sự tập luyện

Mang tính bản năng, đặc trưng cho loài.

Có sự rút kinh nghiệm qua hoạt động thực tế và có thể trong loài.

Không thay đổi và không chịu ảnh hưởng của điều kiện sống.

Thường thay đổi theo môi trường và hoàn cảnh sống khác nhau.

Là tập hợp của nhiều phản xạ không điều kiện.

Là các phản xạ có điều kiện.

Các tác động và hoạt động cơ thể xảy ra liên tục theo một trình tự nhất định tương ứng với kích thích.

Các hoạt động xảy ra có thể khác nhau tùy theo điều kiện tập luyện và biểu hiện thay đổi trước cùng một kích thích.

Ví dụ:

Tập tính bẩm sinh: Ve sầu kêu vào ngày hè oi ả, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

Tập tính học được: chuột nghe tiếng mèo kêu là bỏ chạy, người đi đường thấy đèn đỏ thì dừng lại.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment