Địa lý lớp 12

Hãy trình bày tình hình phân bố cây công nghiệp ở nước ta

Hãy trình bày tình hình phân bố cây công nghiệp ở nước ta

– Tổng diện tích 2,5 triệu ha năm 2005

– Cơ cấu:

+ Cây công nghiệp lâu năm có diện tích bằng 1,6 triệu ha ( chiếm 65%)

– Cây cà phê: trồng nhiều ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ

– Cao su: trồng nhiều ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ

– Hồ tiêu: trồng nhiều ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung

– Chè: trồng nhiều ở Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên

– Điều: trồng nhiều ở Đông Nam Bộ

– Dừa: trồng nhiều ở Đồng bằng Sông Cửu Long

+ Cây công nghiệp hàng năm có diện tích bằng 0,9 triệu ha ( chiếm 5,5%)

– Mía: trồng nhiều ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung

– Lạc: trồng nhiều ở Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Đắc Lắc

– Đậu tương: trồng nhiều ở Trung du miền núi Bắc Bộ, Đắc Lắc, Hà Tây, Đồng Tháp

– Đay: trồng nhiều ở Đồng bằng Sông Hồng

– Cói: trồng nhiều ở ven biển Ninh Bình, Thanh Hóa

– Dâu tằm: tập trung ở Lâm Đồng

– Bông vải: tập trung ở Nam Trung Bộ, Đắc Lắc

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trình bày ý nghĩa vị trí địa lí Việt Nam

Post Comment