Địa lý lớp 12

Việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì?

Việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì?

* Thuận lợi:

– Diện tích đất Badan tập trung trên một diện tích rộng thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh.

– Khí hậu nóng ẩm, cận xích đạo, nguồn nước dồi dào, nhiều loại đất phù hợp với cây công nghiệp

– Nguồn lao động dồi dào, Công nghiệp chế biến đã hình thành và phát triển, nhu cầu thị trường trong và ngoài nước lớn.

* Khó khăn:

– Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều dễ gây xói mòn đất, sâu bệnh, hạn hán, lũ lụt….

– Thị trường thế giới biến động, sản phẩm cây công nghiệp chưa đáp ứng được những yêu cầu của thị trường khó tính

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trình bày những ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam?

Post Comment