Địa lý lớp 12

Chứng minh cơ cấu công nghiệp nước ta đa dạng và đang từng bước thay đổi mạnh mẽ theo hướng ngày càng hợp lí hơn

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Chứng minh cơ cấu công nghiệp nước ta đa dạng và đang từng bước thay đổi mạnh mẽ theo hướng ngày càng hợp lí hơn

– Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng với đầy đủ các ngành quan trọng thuộc 3 nhóm chính: Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước với 29 ngành khác nhau.

-Trong đó nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm là những ngành có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao, và có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành KT khác

– Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dijchrox rệt nhằm thích nghi với tình hình mới.

+ Tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến.

+ Giảm tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp khai thác và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment