Sinh học lớp 8

Thành phần hoá học của xương? Xương to ra do đâu? Dài ra do đâu?

Thành phần hoá học của xương? Xương to ra do đâu? Dài ra do đâu?

Thành phần hoá học của xương bao gồm hai phần chính:

Cốt giao: làm cho xương có tính mềm dẻo

Muối khoáng: Làm cho xương bền chắc.

  • Xương to ra là do sự phân chia tế bào ở màng xương
  • Xương dài ra là do sự phân chia tế bào ở lớp sụn tăng trưởng.

Thống kê tìm kiếm

  • xương dài ra và to ra là do đâu
Xem thêm:  Nơrôn là gì? Cấu tạo nơrôn? Chức năng của nơrôn?

Post Comment