Sinh học lớp 8

Thành phần hoá học của xương? Xương to ra do đâu? Dài ra do đâu?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Thành phần hoá học của xương? Xương to ra do đâu? Dài ra do đâu?

Thành phần hoá học của xương bao gồm hai phần chính:

Cốt giao: làm cho xương có tính mềm dẻo

Muối khoáng: Làm cho xương bền chắc.

  • Xương to ra là do sự phân chia tế bào ở màng xương
  • Xương dài ra là do sự phân chia tế bào ở lớp sụn tăng trưởng.

Thống kê tìm kiếm

  • xương dài ra và to ra là do đâu
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment