Địa lý lớp 6

Hồ là gì? Có những loại hồ nào?

Hồ là gì? Có những loại hồ nào?

a. Khái niệm

– Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền.

b. Phân loại

– Căn cứ vào tính chất của nước: Có 2 loại hồ: Hồ nước mặn và hồ nước ngọt.

– Căn cứ vào nguồn gốc hình thành: hồ vết tích của khúc sông cũ, hồ băng hà, hồ miệng núi lửa, hồ nhân tạo.

Thống kê tìm kiếm

  • hồ là gì?có mấy loại hồ
Xem thêm:  Bài tập Tính lượng mưa trong năm

Post Comment