Địa lý lớp 12

Bảo vệ môi trường tại Việt Nam

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Có 2 vấn đề quan trọng là:

– Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường: Biểu hiện là sự mất cân bằng của các chu trình vật chất (sinh vật, nước, khí quyển) gây nên sự gia tăng các thiên tai như bão, lũ lụt … và sự biến đổi bất thường về thời tiết, khí hậu

→ Nguyên nhân: Tài nguyên rừng bị suy giảm, rừng bị tàn phá, biến đổi khí hậu toàn cầu …

– Tình trạng ô nhiễm môi trường:

+ Ô nhiễm môi trường nước: Chất thải, nước thải công nghiệp, sinh hoạt chưa qua xử lý xả thẳng ra sông hồ

+ Ô nhiễm môi trường không khí: Khói bụi, khí thải ở các khu công nghiệp, điểm dân cư, phương tiện giao thông … thải ra không khí vượt quá tiêu chuẩn cho phép

+ Ô nhiễm môi trường đất: Nước thải, rác thải sau phân hủy ngấm vào môi trường đất

Hoạt động nông nghiệp:

+ Lượng thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ và hóa chất dư thừa

+ Chất thải của hoạt động tiểu thủ công nghiệp

→ Làm ô nhiễm môi trường

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment