Địa lý lớp 12

Sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên khác

Sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên khác

 

Tình trạng sử dụng

Biện pháp bảo vệ

Tài nguyên nước

– Chưa khai thác hết tiềm năng và hiệu qua sử dụng thấp

– Khai thác nguồn nước ngầm quá mức

– Ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô.

– Ô nhiễm môi trường nước

– Lượng nước cung cấp chưa đủ, chưa đảm bảo vệ sinh, nhất ở vùng khô hạn, thiếu nước ngọt

– Xây dựng các công trình thủy lợi để cấp nước, thoát nước

– Trồng cây nâng độ che phủ, canh tác đúng kĩ thuật trên đất dốc

– Quy hoạch và sử dụng nguồn nước có hiệu quả

– Xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

– Tuyên truyền, giáo dục người dân không xả nước bẩn, rác thải ra môi trường

Tài nguyên khoáng sản

– Có 3500 mỏ khoáng sản, phần lớn có quy mô nhỏ, phân tán nên khó quản lý

– Việc khai thác bừa bãi gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường

– Quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên

– Xử lý nghiêm những trường hợp phạm luật

Tài nguyên du lịch

Ô nhiễm môi trường làm cảnh quan du lịch bị suy thoái

Bảo tồn, tôn tạo giá trị tài nguyên di lịch, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch sinh thái

Xem thêm:  Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống

Post Comment