Địa lý lớp 12

Nước ta có những thuận lợi nào để đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính?

Nước ta có những thuận lợi nào để đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính?

– Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi như: có nhiều đồng cỏ, nguồn thức ăn cho chăn nuôi được đảm bảo tốt hơn (cơ sở chế biến thức ăn cho chăn nuôi, lương thực dư thừa).

– Dịch vụ về giống và thú y có nhiều tiến bộ

– Cơ sở chế biến thực phẩm chăn nuôi được chú trọng phát triển

Xem thêm:  Phân biệt nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Post Comment