Sinh học lớp 8

Chu kì co giãn của tim?

Chu kì co giãn của tim?

Tim co giãn theo chu kỳ, mỗi chu kỳ gồm 3 pha: Pha nhĩ co, pha thất co, pha giãn chung. sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo tim qua ba pha làm cho máu được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ vào tâm thất và từ tâm thất vào động mạch.

Thống kê tìm kiếm

  • chu kì co giãn của tim
  • ney chu ki co gian cua tim
Xem thêm:  Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người?

Post Comment