Văn mẫu lớp 11

Dàn ý Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Dàn ý Hãy viết bài tham gia cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Dàn ý

I. Mở bài: giới thiệu cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Ví dụ:

Đất nước ngày càng phát triển, những nhu cầu của con người ngày càng cao. Những nhu cầu để đáp ứng nhu cầu của con người như du lịch, vui chơi, giải trí,…. Mỗi người đều có một nhu cầu và hành động khác nhau. Ngày nay sức khỏe con người rất được quan tâm, chính vì thế mà các tổ chức đã tổ chức một số cuộc thi nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của con người. một cuộc thi giúp con người giải trí và nâng cao kiến thức về an toàn giao thông là cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

II. Thân bài: cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

1. An toàn giao thông là gì?

  • An toàn giao thông là không xảy ra bất kì một sơ xuất, khó khăn gì khi tham gia giao thông
  • An toàn giao thông là tuân thủ đúng luật an toàn giao thông

2. Thực trạng an toàn giao thông:

  • Tình hình tai nạn giao thông xảy ra càng nhiều
  • Thực trạng giao thông diễn ra phức tạp và khó lường

3. Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông:

  • Mỗi người phải có ý thức tốt về an toàn giao thông
  • Tuân thủ luật an toàn giao thông
  • Đảm bảo mọi biện pháp an toàn giao thông
Xem thêm:  Tóm tắt tác phẩm “Chữ người tử tù” văn lớp 11

III. Kết bài: nêu suy nghĩ của em về cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Ví dụ:

Vấn đề an toàn giao thông ngày càng phức tạp, cuộc vận động tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông là một hành động đúng đắn.

Post Comment