Văn mẫu lớp 12

Chứng minh Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh là áng văn chính luận mẫu mực của thời đại

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Đê bài: Anh chị hãy chứng minh “Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh là áng văn chính luận mẫu mực của thời đại

Bài làm

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, dân tộc ta thừa cơ vùng lên giành lại chính quyền. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 Bản “Tuyên ngôn độc lập” không chỉ là một văn kiện có giá trị lịch sử mà còn là một áng văn chính luận hào hùng, mẫu mực; một áng văn tràn đầy tâm huyết, khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của Người và của cả dân tộc. Nó có sức mạnh thuyết phục to lớn, làm rung động hàng triệu trái tim yêu nước Việt Nam.

Văn chính luận: là những tác phẩm văn chương sử dụng lập luận, dẫn chứng, lí lẽ để khẳng định một tư tưởng nào đó khiến độc giả tin vào điều được khẳng định là đúng sự thật.

Áng văn chính luận mẫu mực: là những áng văn đạt chuẩn mực cao về nội dung và nghệ thuật có sức thuyết phục, quy tụ lòng người.

“Tuyên ngôn độc lập” là một văn kiện lịch sử vô giá: Trong bối cảnh lịch sử của nước ta lúc bấy giờ, bản “Tuyên ngôn độc lập” ra đời mang một ý nghĩa lịch sử to lớn, nó là một văn kiện trọng đại, là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Nó đánh dấu sự chấm dứt, sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ thực dân, phong kiến, khép lại một thời kì lịch sử tăm tối, nô lệ hàng trăm năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, mở ra một kỉ nguyên mới – độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Mặt khác, với nội dung khái quát sâu sắc, trang trọng cùng tầm vóc của tư tưởng, tầm văn hóa lớn, bản Tuyên ngôn ra đời đã khẳng định được vị thế bình đẳng, lập trường chính nghĩa của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, vừa mang ý nghĩa nhân đạo của nhân loại trong thế kỉ XX; đồng thời, đập tan luận điệu xảo trá của bọn thực dân đế quốc, vạch trần dã tâm quay trở lại xâm lược cùng bản chất tàn bạo của chúng trước dư luận quốc tế.

“Tuyên ngôn độc lập” là một áng văn chính luận mẫu mực, đặc sắc: “Tuyên ngôn độc lập” không chỉ là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn mà còn là một văn bản chính luận đặc sắc, nối tiếp tự nhiên các “áng hùng văn” trong quá khứ và có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất chính luận với chất văn chương.

Sức mạnh và tính thuyết phục của tác phẩm được thể hiện chủ yếu ở hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác thực và văn phong sắc sảo, giàu tính thẩm mĩ của Hồ Chí Minh. Điều đó trước hết được thể hiện ở:

Người nhằm nêu lên vấn đề Nhân quyền, Dân quyền – quyền của con người và quyền của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Người dẫn:

“Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” (Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mĩ).

“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi” (Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp, 1791).

chung minh tuyen ngon doc lap cua ho chi minh la ang van chinh luan mau muc cua th - Chứng minh Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh là áng văn chính luận mẫu mực của thời đại

Chứng minh Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh là áng văn chính luận mẫu mực của thời đại

Từ những “lời bất hủ” của hai nước, Người “suy rộng ra” câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả mọi người sinh ra trên trái đất đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do, quyền bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc. “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”.

Hai bản Tuyên ngôn của Mĩ và Pháp – thế kỉ XVIII – là di sản tư tưởng của nhân loại, đánh dấu buổi bình minh của cuộc cách mạng tư sản, lật đổ chế độ phong kiến và có công lao nêu lên thành nguyên tắc pháp lí, quyền cơ bản của con người thì không có lí gì những quyền ấy chỉ thuộc về hai nước.

Vì vậy, Người đã lấy hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng của lịch sử nhân loại để mở đầu cho bản Tuyên ngôn của nước Việt Nam, để khẳng định quyền của người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trước nhân dân thế giới. “Suy rộng ra”, đó là chân lí khách quan, là lẽ phải, không ai chối cãi được.’

Cách viện dẫn của Người mang lại ý nghĩa rất sâu sắc: vừa khôn khéo, vừa kiên quyết, vừa sáng tạo. Khôn khéo, kiên quyết ở chỗ: lấy “gậy ông đập lưng ông”. Người vừa tỏ ra tôn trọng những danh ngôn bất hủ của họ, vừa nhắc nhở họ đừng phản bội lại tổ tiên mình, đừng làm vấy bùn lên lá cờ “tự do, bác ái” mà họ đã giương cao trong các cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc họ.

Khôn khéo và sáng tạo ở chỗ: Người viện dẫn hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng thế giới có nghĩa là Người đã đặt ba cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của ba nước ngang hàng nhau; ba nền độc lập và ba bản Tuyên ngôn ngang hàng nhau.

Đó là mạch ngầm văn bản khiến cho bất cứ ai tinh tế trong nhận định phải giật mình vì sự thâm thúy, sâu sắc của Người. Trong bản Tuyên ngôn “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi khi xưa, người anh hùng đã khẳng định chủ quyền độc lập của mỗi quốc gia: Đinh, Lí, Trần … cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên… mỗi bên xưng đế một phương, thật rạch ròi, rõ ràng và đối xứng. Đó là chân lí bất khả xâm phạm của mỗi nước.

Trong bản Tuyên ngôn của Hồ Chí Minh cũng vậy, Người đặt quyền của ba nước là ngang hàng nhau là thể hiện niềm tự tôn, tự hào dân tộc, khẳng định vị thế của một đất nước đầy kiêu hãnh trước thế giới.

Đó là hành động cách mạng táo bạo, tài tình trong xử thế chính trị của Người.

Sáng tạo ở chỗ: Người đã nâng vấn đề Nhân quyền, Dân quyền lên tầm vóc cao hơn, rộng hơn. Từ quyền bình đẳng, tự do, hạnh phúc của cá nhân lên thành vấn đề quyền của các dân tộc: “suy rộng ra… Tất cả dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do…”

Cụm từ “Suy rộng ra” thật thông minh, chặt chẽ, đanh thép như: “Một phát súng lệnh khởi đầu cho sự tan rã của hệ thống thuộc địa thế giới” (Nguyễn Đăng Mạnh), là đòn đánh phủ đầu vào âm mưu tái chiếm của Pháp và sự can thiệp của các thế lực vào nền độc lập, tự chủ của Việt Nam; đồng thời, tranh thủ sự đồng tình rộng rãi của dư luận quốc tế.

Nhà xuất bản Sự thật năm 1967 cũng viết: “Cống hiến lớn nhất của Hồ Chí Minh là ở chỗ, Người đã nhìn quyền lợi của con người thành quyền lợi của dân tộc. Như vậy, tất cả mọi dân tộc đề có quyền quyết định lấy vận mệnh của riêng mình.”

Cách viện dẫn bằng những danh ngôn bất hủ, nổi tiếng của hai cường quốc, đó là hành động táo bạo, là tài nghệ sáng suốt của Hồ Chí Minh. Người đã đưa ra những lí lẽ ngắn gọn, sắc sảo, “lạt mềm buộc chặt”; những bằng chứng; những chân lí không ai chối cãi được.

Tất cả kết tinh từ tầm tư tưởng, văn hóa lớn của Hồ Chí Minh nói riêng và của nhiều thế kỉ đấu tranh vì độc lập, tự do, vì Nhân quyền, Dân quyền của dân tộc và của cả nhân loại nói chung. Có thể nói đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn tiêu biểu cho vẻ đẹp văn chương chính luận mẫu mực.

Cách tác giả luận tội kẻ thù: Người lên án, tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với Đông Dương. Người vạch trần bản chất lợi dụng lá cờ “tự do, bác ái” để cướp nước ta, áp bức đồng bào ta của bọn chúng. Đó là hành động phi nghĩa, phi nhân đạo.

Người tố cáo những hành động: Bóc lột về kinh tế: chúng bóc lột nhân ta đến tận xương tủy, cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu; độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng; đặt ra trăm thứ thuế khóa nặng nề cho nông dân; không cho các nhà tư sản của ta ngóc đầu lên; công nhân bị bóc lột tàn nhẫn…

Đàn áp về chính trị: chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút quyền tự do nào, chúng thi hành những luật pháp dã man, chia để trị, chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu…Nô dịch về văn hóa: chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, thi hành chính sách ngu dân, dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm suy nhược giống nòi của ta…

Tội ác chúng gây ra ở mọi mặt đời sống, ở mọi đối tượng nông dân, công nhân, thợ thủ công. Kết quả là bọn chúng đã gây ra nạn đói khủng khiếp “từ Quảng Trị đến Bắc Kì, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói”

Người nhắc đi nhắc lại bằng các điệp ngữ và các động từ mạnh chỉ hành động tội ác khác nhau của chúng: chúng thi hành.., chúng lập ra…, chúng chém giết…, chúng tắm…, chúng ràng buộc…, chúng dùng…, chúng độc quyền…, chúng đặt ra…, chúng không cho…, chúng bóc lột…

Kết hợp với giọng điệu đanh thép liên hoàn, trùng điệp làm nổi bật lên tội ác chồng chất của giặc.

Người vạch trần bản chất hèn nhát, xảo trá, vô liêm xỉ của thực dân Pháp. Thực dân Pháp đã từng huênh hoang “bảo hộ”, “khai hóa văn minh” cho nước ta, Người chứng minh:

Mùa thu năm 1940: Nhật xâm lược nước ta thì Pháp quỳ gối đầu hàng, Pháp đã bỏ chạy, đầu hàng, kết quả là trong 5 năm, Pháp bán nước ta hai lần cho Nhật. Vậy là “bảo hộ” hay hèn nhát? Là có công hay có tội?

Người khẳng định: chúng ta lấy lại nước từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp. Sự thật là từ năm 1940 ta là thuộc địa của Nhật chứ không phải của Pháp. Nhật đầu hàng Đồng minh, ta nổi dậy giành chính quyền: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”. Ta đánh đổ chúng dựng lên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Người láy đi láy lại hai chữ “sự thật…”, “sự thật là…”, “sự thật là…”, vì không có lí lẽ nào có sức thuyết phục cao hơn là lí lẽ của sự thật. Sự thật còn là những bằng chứng xác đáng không ai có thể bác bỏ được.

Bản Tuyên ngôn ca ngợi cuộc đấu tranh chính nghĩa và tinh thần nhân đạo của

dân tộc ta. Người đưa ra những mặt đối lập làm nổi bật bản chất giữa ta và địch: Khi phát xít Nhật vào Đông Dương thì Pháp đầu hàng, trong khi đó thì ta tiến hành kháng Nhật.

Trong khi thực dân Pháp đầu hàng Nhật và không hợp tác với ta mà ngược lại còn khủng bố, giết chết số đông tù chính trị của ta ở Yên Bái và Cao Bằng. Khi người Pháp thua chạy, ta đã “giúp, cứu, bảo vệ” tính mạng và tài sản cho họ. Như vậy thì ai đã bảo hộ cho ai? Những hành động ấy chẳng phải đã chứng minh bản chất vô nhân đạo, hèn nhát của chúng và tinh thần chính nghĩa, thái độ khoan hồng, nhân đạo của ta?

Với cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác thực, Người đã vạch rõ tội ác bản chất tàn bạo, hèn nhát, huênh hoang của giặc; đồng thời ca ngợi tinh thần chính nghĩa, anh dũng, nhân đạo của nhân dân ta.

Chính  vì vậy mà nó được xem là: “Tuyên ngôn của bản Tuyên ngôn” : Người đã sử dụng câu văn chỉ có chín chữ mà tóm lược đầy đủ các sự kiện: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”. Người đã dựng lại cả một giai đoạn lịch sử đầy biến động và vô cùng oanh liệt của dân tộc, đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm, đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như một tất yếu lịch sử. Đó cũng chính là lời tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam độc lập.

Tất cả các sự kiện trên là “sự thật” nên Người đã ràng buộc các nước Đồng minh phải công nhận nền độc lập của Việt Nam: “Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Tê-hê-răng và Cựu Kim Sơn”, “quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân tộc Việt Nam”. Đó là cách nói “lạt mềm buộc chặt”, đánh vào lòng tự trọng của họ và buộc họ phảo ủng hộ nền độc lập của Việt Nam.

Người còn tuyên bố thoát li, xóa bỏ mọi hiệp ước, mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.Người khẳng định quyền độc lập của một dân tộc đã phải đổi bằng xương máu của mình “Dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”

Người còn cảnh báo đối với kẻ thù: để bảo vệ thành quả thì dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để bảo về, giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Lời kết như sấm truyền cảnh báo cho kẻ thù từ ngàn xưa vọng về tinh thần bất khả xâm phạm của dân tộc: “Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm – Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư”

“Tuyên ngôn độc lập” là áng văn sắc sảo mà giàu tính thẩm mĩ, có sức thuyết phục, lay động hàng triệu trái tim yêu nước Việt Nam: Khi luận tội kẻ thù, Người thể hiện thái độ căm phẫn “chúng lập ra … chúng thẳng tay…” Người xót thương khi nói đến nỗi đau của dân tộc “Chúng chém giết … tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu… nòi giống ta suy nhược… dân ta nghèo, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều…”.

Tình cảm tha thiết, mãnh liệt; thái độ kiên quyết khi Người nói đến quyền được hưởng độc lập, tự do của dân tộc cũng như quyết tâm đến cùng bảo vệ nền độc lập ấy: “Sự thật là… sự thật là… chúng tôi tin rằng… quyết không thể… một dân tộc… một dân tộc, dân tộc đó…”. Điệp ngữ được nhấn đi nhấn lại toát lên khát vọng, ý chí mãnh liệt của Người cũng như của cả dân tộc Việt Nam.

Giọng điệu khi nồng nàn, tha thiết, khi xót xa thương cảm, khi hừng hực căm thù, khi hào sảng khích lệ. Tất cả tạo nên “áng hùng văn” của thời đại mới – thời đại Hồ Chí Minh.

“Tuyên ngôn độc lập” là một kiệt tác bằng cả tài hoa, tâm huyết của Hồ Chí Minh, Người đã thể hiện khí phách của cả dân tộc trước trường quốc tế. Tác phẩm được đánh giá là văn bản chính luận mẫu mực bởi kết cấu chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, hùng hồn, thấu tình đạt lí. Câu văn gọn gàng, trong sáng một cách kì lạ, có sức lay động hàng triệu trái tim người Việt Nam và cả thế giới. “Tuyên ngôn độc lập” rất xứng đáng là áng văn muôn đời.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment

frees-diplom.com/kupit-attestat/attestat-11-klassov http://www.frees-diplom.com/kupit-diplom-farmacevta http://www.frees-diplom.com/sanktpeterburg https://frees-diplom.com/bryansk
купить диплом фармацевта
https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-o-srednem-texnicheskom-obrazovanii gosznac-diplomy.com/diplom-spetcialista gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-kazani
купить диплом вуза
http://www.diploman-asx.com/kupit-diplom-moskva diploman-asx.com/kupit-diplom-kolledzha www.diploman-asx.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.diploman-asx.com/kupit-diplom-sankt-peterburg
купить дипломы о высшем
купить аттестат за 11 класс
www.diplom-belarus.com
купить аттестат за 11 класс
http://diplomi-price.com
купить диплом вуза
edu-digest.ru
купить диплом фармацевта
http://www.proobzh.ru
купить диплом о высшем образовании
edu-nt.ru/
купить диплом нового образца
student-madi.ru
купить диплом о высшем образовании
www.dof-edu.ru
купить диплом автомеханика
www.proobzh.ru
купить диплом кандидата наук
http://krsk-school47.ru https://russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html russdiplomik.com/diplom-povara.html russdiplomik.com/diplom-feldshera.html russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha russiany-diplomans.com/kupit-diplom-ekaterinburg russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov arena-diplom24.com/attestaty http://www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-yurista https://smolensk.arena-diplom24.com/ novorossijsk.arena-diplom24.com/ diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-dnepropetrovske diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zhitomire http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe купить диплом ивано-франковск www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kirovograde купить диплом киев http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср купить диплом техникума, колледжа http://diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist diploms-goznak.com/meditsinskij-diplom http://www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii купить свидетельство о смерти http://diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-razvode
купить диплом о среднем специальном
купить аттестат за 11 класс
купить диплом вуза
купить диплом о среднем образовании
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить аттестат за 11 класс
http://www.diploman-doks.com
купить диплом университета
http://www.diploman-doky.com
купить диплом в москве
https://diploman-doku.com education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом
education-ua.com/attestat-diplom.html
купить аттестат за 11 класс
http://education-ua.com/zaporozhe.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
www.education-ua.com/odesse.html
где купить диплом
www.education-ua.com/summah.html
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/ternopole.html
купить свидетельство о браке
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить свидетельство о рождении
http://www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/
купить диплом автомеханика
http://www.education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом нового образца
education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить дипломы о высшем
http://www.education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом кандидата наук
http://www.education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить аттестат
http://education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить аттестат
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом кандидата наук
http://www.education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом техникума
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить дипломы о высшем
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить дипломы о высшем
education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить аттестат
education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом автомеханика
http://www.education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом врача
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить аттестат за 9 класс
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом фармацевта
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить диплом в москве
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом вуза
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/diplom-magistra https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj diplomansy.com/diplom-tekhnikuma-ili-kolledzha http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii www.diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg diplomansy.com/kupit-diplom-samara https://diplomansy.com/kupit-diplom-volgograd https://diplomansy.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii diplomansy.com/kupit-diplom-s-reestrom www.diplomansy.com/diplom-tehnikuma https://diplomansy.com/attestat-za-11-klass https://diplomansy.com/kupit-diplom-v-gorode http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg www.diplomansy.com/kupit-diplom-ekaterinburg www.diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-chelyabinsk diplomansy.com/kupit-diplom-volgograd eonline-diploma.com/kupit-diplom-o-vysshem-obrazovanii-oficialno www.eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com www.eonline-diploma.com/kupit-diplom-medicinskogo-kolledzha www.eonline-diploma.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii-v-tule
купить диплом в москве
купить диплом в челябинске купить диплом в ижевске купить диплом в ставрополе купить диплом в волгограде купить диплом в нижнем тагиле купить диплом о высшем образовании реестр купить диплом черновцы купить диплом университета купить диплом в туапсе купить диплом во владивостоке купить диплом строителя купить диплом ровно купить диплом в саратове купить диплом во владимире купить аттестат школы купить диплом в тольятти купить диплом в красноярске купить диплом в старом осколе купить свидетельство о браке купить диплом слесаря купить диплом в омске купить диплом в кирове купить диплом гознак купить диплом историка купить диплом менеджера купить диплом в екатеринбурге купить диплом вуза купить диплом в нижнем новгороде купить диплом электрика купить диплом в нижнем новгороде купить диплом тренера купить диплом ивано-франковск купить диплом в перми купить диплом в славянске-на-кубани купить диплом фитнес инструктора купить свидетельство о разводе купить диплом юриста купить диплом учителя купить диплом черкасы купить диплом в томске купить диплом специалиста купить диплом воспитателя купить диплом в иркутске купить диплом в ярославле купить диплом энергетика купить диплом в буйнакске купить диплом преподавателя купить диплом гознак купить диплом кривой рог купить диплом повара купить диплом белая церковь купить диплом механика купить диплом железнодорожника купить диплом менеджера купить диплом медсестры купить диплом врача купить диплом высшем образовании занесением реестр купить диплом геодезиста купить диплом в нижним тагиле купить диплом в калуге купить диплом в кургане купить диплом в минеральных водах купить диплом сварщика купить диплом тернополь купить диплом с внесением в реестр купить диплом инженера купить диплом медбрата купить аттестат за классов купить диплом занесенный реестр купить диплом керчь купить диплом николаев купить диплом массажиста купить диплом штукатура купить диплом в улан-удэ купить диплом в ставрополе купить диплом хмельницкий купить диплом ужгород купить диплом в ярославле купить диплом магистра купить диплом юриста купить диплом товароведа купить диплом в рязани купить диплом воспитателя купить диплом в чите купить диплом в череповце купить диплом врача купить диплом сантехника купить диплом в оренбурге купить диплом днепропетровск купить диплом в мичуринске купить диплом в самаре купить диплом медбрата купить диплом в серове купить диплом средне специального образования купить диплом фармацевта купить диплом в вольске купить диплом полтава купить диплом в астрахани купить диплом в казани купить диплом в смоленске купить диплом в курске купить диплом в кызыле купить диплом ссср купить диплом в чите купить диплом в краснодаре купить диплом врача купить диплом в уфе купить диплом в саранске купить диплом в курске https://premialnie-diplomansy.com/отзывы-клиентов/ https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-медсестры/ http://https://premialnie-diplomansy.com/инженер-строитель/ http://https://originality-diploman.com/свидетельство-о-разводе https://originality-diploman.com/купить-диплом-строителя www.originality-diploman.com http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-медсестры www.originality-diploman.com www.originality-diploman.com https://originality-diploman.com/купить-диплом-красноярск http://https://originality-diploman.com/купить-диплом-ссср http://https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-фармацевта/ originality-diploman.com https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-пермь/ http://https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-массажиста/ premialnie-diplomansy.com www.premialnie-diplomansy.com https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-врача/ http://https://premialnie-diplomansy.com/купить-диплом-стоматолога/ https://originality-diploman.com/купить-диплом-москва
купить диплом бакалавра
http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit www.gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve https://gosznac-diplomy.com/diplom-farmatcevta http://https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
купить диплом вуза
www.originality-diplomas.com
купить свидетельство о браке
https://rudiplomis24.com/
купить диплом
http://https://diploma-asx.com/
купить дипломы о высшем
http://https://gosznac-diplom.com/ aurus-diplom.com
купить диплом бакалавра
http://https://originality-diplomas.com/
купить диплом врача
http://https://rudiplomista24.com/
где купить диплом
https://lands-diplom.com/
купить диплом о среднем образовании
https://gosznac-diplom24.com/ diploman-doci.com
купить аттестат за 9 класс
originality-diplomas.com
купить диплом
http://https://rudiplomis24.com/
купить диплом автомеханика
https://diploma-asx.com/
купить диплом врача
https://gosznac-diplom24.com/ https://diploman-doci.com/
купить диплом техникума
originality-diplomans.com
купить диплом врача
https://rudiplomis24.com/
купить диплом университета
https://lands-diplom.com/
купить диплом магистра
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
купить диплом ссср
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/mahachkala.html https://eonline-diplomy.com/ originality-diploman24.com Купить аттестат школы https://originality-diploma24.com/свидетельство-о-разводе Купить диплом строителя www.rudiplomirovana.com http://http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-vuza/diplom-instituta.html https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ http://https://volgograd.arena-diplomi24.com/ Купить диплом в Казани http://https://tyumen.arena-diplomi24.com/ krasnodar.arena-diplomi24.com купить диплом колледжа originality-diplomik.com http://https://originality-diplomiki.com/купить-диплом-екатеринбург www.premialnie-diplom24.com premialnie-diploms24.com premialnie-diplomx24.com http://https://premialnie-diplomix24.com/купить-диплом-медсестры/ купить диплом инженера купить диплом в перми купить диплом отзывы купить диплом ссср Купить диплом института Купить диплом строителя https://radiploms.com/kupit-diplomy-o-srednem-tehnicheskom-obrazovanii https://radiplom.com/kupit-diplom-buhgaltera radiplomy.com radiplomas.com http://https://frees-diplom.com/kupit-attestat/attestat-9-klassov купить диплом кандидата наук Купить диплом повара Купить диплом юриста Купить диплом фельдшера Купить диплом повара bicoin casinos usa www.russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com www.russiany-diplomana.com http://https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-instituta www.russiany-diplomany.com http://https://russiany-diplomas.com/attestat-za-11-klass Купить диплом Воронеж Купить диплом Новосибирск купить диплом института Купить диплом Челябинск Купить диплом фармацевта купить диплом в москве http://rudiplomirovany.com/купить-диплом-краснодар rudiplomirovans.com http://rudiplomirovana.com/купить-диплом-санкт-петербург http://rudiplomisty.com/купить-диплом-москва http://http://rudiplomis.com/купить-диплом-екатеринбург http://http://rudiplomista.com/купить-диплом-екатеринбург www.diploman-doci.com http://http://rudiplomista24.com/купить-диплом-новосибирск rudiplomis24.com rudiplomirovan.com www.ru-diplomirovanie.com ru-diplomirovan.com Купить диплом Новосибирск Купить диплом Воронеж Купить диплом Воронеж Купить диплом техникума Купить диплом Екатеринбург Купить диплом Москва Купить свидетельство о разводе купить диплом в краснодаре Купить диплом колледжа Купить диплом в СПБ Купить диплом Томск Купить диплом техникума Купить диплом Казань www.diploman-doci.com http://https://lands-diplomy.com/specialnosti/medsestra.html купить свидетельство о разводе купить диплом менеджера https://gosznac-diplom.com/kupit-diplom-v-nizhnem-novgorode https://gosznac-diplom24.com/kupit-attestat-za-11-klass http://https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-krasnoiarske Купить аттестат за 11 классов Купить диплом бакалавра Купить диплом diplomsagroups.com купить диплом в уфе Купить диплом медучилища Купить диплом медучилища Купить диплом в Красноярске Купить аттестат школы Купить свидетельство о разводе Купить аттестат школы Купить диплом в Волгограде Купить диплом фармацевта https://goznakov-diplom.com/kupit-attestat-za-11-klass https://goznakov-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge goznakov-diplomy.com www.goznakov-diploma.com https://goznakov-diploman.com/attestat-shkoly goznakov-diplomans.com goznakov-diplomx.com http://https://diploman-doci.com/diplom-stroitelya best nudify app i-medic.com.ua renault-club.kiev.ua https://tehnoprice.in.ua/kley-dlya-fary lifeinvest.com.ua http://https://warfare.com.ua/kupity-germetik-dlya-far-gid-pokuptsya 05161.com.ua https://brightwallpapers.com.ua/butilovyy-germetik-dlya-far http://http://3dlevsha.com.ua/kupit-germetik-avtomobilnyy www.abank.com.ua abshop.com.ua http://https://alicegood.com.ua/linzy-v-faru http://artflo.com.ua/bi-led-linzi https://atlantic-club.com.ua/led-linzi atelierdesdelices.com.ua www.510.com.ua autostill.com.ua https://autodoctor.com.ua/led-linzi-v-fari-de-kupiti-yak-vibrati-vstanoviti-dlya-krashchogo-osvitlennya-vashogo-avto http://babyphotostar.com.ua/linzi-v-fari-vibir-kupivlya-i-vstanovlennya https://bagit.com.ua/linzi-v-faru-vibir-kupivlya-i-vstanovlennya www.bagstore.com.ua http://http://befirst.com.ua/povnyj-gid-po-led-faram-dlya-vashogo-avto www.bike-drive.com.ua http://billiard-classic.com.ua/yak-vybraty-ta-kupyty-pnevmostepler-porady-ta-rekomendaciyi ch-z.com.ua bestpeople.com.ua daicond.com.ua http://https://delavore.com.ua/sravnenie-led-linz-i-galogennyh-far-chto-luchshe-dlya-vashego-avto www.jiraf.com.ua itware.com.ua http://logotypes.com.ua/osvitlennya-yak-klyuch-do-bezpeki-yak-vazhlyvi-linzi-dlya-far http://https://naduvnie-lodki.com.ua/jak-vibrati-idealni-stekla-far-dlya-vashogo-avto-poradi-vid-ekspertiv https://nagrevayka.com.ua/oglyad-populyarnikh-modelej-stekol-far-dlya-avto www.repetitory.com.ua www.optimapharm.com.ua http://https://rockradio.com.ua/korpusy-dlya-far-vid-klasyky-do-suchasnykh-trendiv http://https://renenergy.com.ua/innovatsiyni-tekhnologiyi-u-vyrobnytstvi-skla-dlya-far-shcho-varto-znaty http://https://shop4me.in.ua/polikarbonatni-ta-sklyani-stekla-far-vibir-z-tochky-zoru-efektyvnosti-ta-bezpeky www.tops.net.ua http://https://comfortdeluxe.com.ua/linzi-v-avtomobilnih-farah-vazhlivist-i-vpliv-na-yakist-osvitlennya https://companion.com.ua/stekla-far-z-polikarbonatu-i-skla-osnovni-vidminnosti vlada.dp.ua http://https://tennis-club.kiev.ua/linzi-v-avtomobilnih-farah-oglyad-tehnologiy-ta-inzhenernih-rishen https://metabo-partner.com.ua/tekhnologii-zakhystu-ta-dovhovichnosti-linz-v-avtomobilnykh-farakh http://https://hr.com.ua/osvitit-dorogu-vybir-i-pokupka-led-linz-dlya-vashykh-far www.dvernoyolimp.org.ua http://http://i-medic.com.ua/naykrashche-sklo-dlya-far-yak-obraty-dlya-vashogo-avto https://renault-club.kiev.ua/steklo-dlya-far-yak-obraty-vstanovyty-ta-doglyadat http://http://tehnoprice.in.ua/yak-obraty-sklo-dlya-far-porady-profesionaliv lifeinvest.com.ua daicond.com.ua https://05161.com.ua/luchshie-maski-dlya-linz-2-5-dyuyma-preobrazite-svoy-avtomobil https://brightwallpapers.com.ua/sklo-far-dlya-staryh-avtomobiliv-de-znayty-i-yak-pidibraty 3dlevsha.com.ua www.abank.com.ua svetiteni.com.ua www.startupline.com.ua http://http://unasoft.com.ua/termostiikyy-kley-dlya-stekla-far-yak-vybraty-naykrashchyy-variant www.apartments.dp.ua sun-shop.com.ua http://https://ital-parts.com.ua/yak-vibraty-idealni-bi-led-linzi-24v-dlya-vashogo-avto-poradi-ta-rekomendatsiyi www.corpnews.com.ua http://https://brides.com.ua/yak-doglyadaty-za-bi-led-linzamy-praktychni-porady grim.in.ua https://mega-m.com.ua/bi-led-linzi-dlya-vashogo-avtomobilya-polipshennya-vydymosti-i-bezpeky www.hr.com.ua www.gazeta.sebastopol.ua http://https://interpen.com.ua/bi-led-linzy-3-dyuyma-pokrashchennya-osvitlennya http://https://bookidoc.com.ua/chomu-varto-obraty-bi-led-linzy-dlya-avtomobilnyh-far-perevagy-ta-oglyad http://vps.com.ua/led-linzy-dlya-avto-perevagy-vybir-ta-vstanovlennya http://https://dvernoyolimp.org.ua/linzy-dlya-far-porady-z-vyboru-ta-vstanovlennya www.interpen.com.ua can i use vpn to play online casino bitcoin table games vs normal casino table games vpn for online casino australian licensed online the water wheel casinos gold ira companies possession https://05161.com.ua/yak-pidvishchiti-bezpeku-na-dorozi-za-dopomogoyu-yakisnih-linz-u-farah https://cancer.com.ua/yak-vibrati-yakisne-sklo-korpus-ta-inshi-skladovi-dlya-far https://dvernoyolimp.org.ua/vidguki-pro-sklo-dlya-far-shcho-kazhut-koristuvachi https://smotri.com.ua/perevagi-ta-nedoliki-riznih-tipiv-led-linz https://05161.com.ua/materiali-korpusiv-far-shcho-obrati-dlya-vashogo-avto https://vps.com.ua/oglyad-novitnih-tehnologiy-u-virobnitstvi-skla-dlya-far https://diamond-gallery.in.ua/perevagi-zamini-skla-far-pokrashchennya-vidimosti-ta-bezpeki https://cancer.com.ua/vse-shcho-potribno-znati-pro-sklo-korpusi-ta-skladovi-fari-avtomobilya https://warfare.com.ua/vartist-bi-led-linz-shcho-vplivaie-na-cinu-i-yak-znayti-optimalniy-variant https://firma.com.ua/perevagi-kupivli-led-linz-pokrashchennya-osvitlennya-ta-stylyu https://slovakia.kiev.ua/poshireni-problemi-zi-sklom-far-ta-yih-virishennya https://eterna.in.ua/yak-vibrati-chaynik-dlya-himichnogo-poliruvannya-avtomobilnih-far-poradi-vid-ekspertiv https://geliosfireworks.com.ua/idealne-osvitlennya-yak-obrati-optimalni-bi-led-linzi https://eebc.net.ua/idealne-osvitlennya-yak-obrati-optimalni-bi-led-linzi https://omurp.org.ua/oglyad-populyarnih-brendiv-skla-ta-korpusiv-dlya-far https://vwclub.org.ua/novitni-tehnologiyi-osvitlennya-vibor-bi-led-linz-dlya-vashogo-avto https://thecrimea.org.ua/perevagi-vikoristannya-bi-led-linz-u-farah-avtomobilya https://510.com.ua/chomu-vazhlivo-zaminyuvati-poshkodzene-sklo-far-poradi-vid-ekspertiv https://lifeinvest.com.ua/oglyad-naykrashchih-bi-led-linz-u-2024-roci https://alicegood.com.ua/remont-far-zamina-skla-korpusu-ta-inshih-skladovih https://atelierdesdelices.com.ua/top-10-virobnikiv-skla-dlya-far-avtomobiliv-u-2024-roci https://atlantic-club.com.ua/yak-obrati-khoroshogo-ryepyetitora-z-angliyskoyi-movi-klyuchovi-aspyekti-viboru https://tehnoprice.in.ua/trivalist-zhittya-bi-led-linz-shcho-ochikuvati https://artflo.com.ua/yak-vibrati-naykrashche-sklo-dlya-far-vashogo-avtomobilya https://i-medic.com.ua/bi-led-linzi-tehnologiyi-maybutnogo-dlya-suchasnih-avtomobiliv https://renault-club.kiev.ua/yak-bi-led-linzi-pokrashuyut-vidimist-na-dorozi https://elektromotor.net.ua/butiloviy-germetik-dlya-far-vse-scho-vam-potribno-znati https://cpaday.com.ua/yak-zakhistiti-steklo-fari-vid-vologi-i-pilu-za-dopomogoyu-germetika https://ameli-studio.com.ua/vidguki-ta-reytingi-yakiy-germetik-dlya-far-varto-kupiti https://blooms.com.ua/perevagi-bi-led-linz-chomu-varto-pereyti-na-novi-tehnologiyi-osvitlennya https://dnmagazine.com.ua/yak-vibrati-naykrashchiy-germetik-dlya-far-vashogo-avtomobilya https://cocoshop.com.ua/novitni-rishennya-v-oblasti-stekol-dlya-far-yak-obrati-pravilno https://salle.com.ua/vidnovlennya-stekla-fari-vse-scho-vam-potribno-znati https://reklamist.com.ua/zahist-stekla-fari-avto-vid-pogodnih-umov-i-vplivu-vid-shlyahu https://synergize.com.ua/yak-obrati-bi-led-linzi-dlya-far-poradi-ekspertiv https://brandwatches.com.ua/germetik-dlya-far-navishcho-vin-potriben-i-yak-pravilno-vikoristovuvati https://abshop.com.ua/perevagi-yakisnogo-skla-korpusiv-ta-skladovih-far-dlya-vashogo-avto https://tyres.com.ua/yak-led-linzi-pokrashchuyut-vidimist-na-dorozi https://tm-marmelad.com.ua/perevagi-bi-led-linz-dlya-vashogo-avtomobilya-chomu-varto-pereyti-na-novu-tehnologiyu https://pravoslavnews.com.ua/top-5-stekol-dlya-far-avtomobilya-porivnyannya-i-vidguki https://salonsharm.com.ua/yak-zaminiti-steklo-fari-na-avtomobili-samostiyno-pokrokova-instruktsiya https://tayger.com.ua/perevagi-led-linz-chomu-varto-zrobiti-vibir-na-korist-novitnoyi-tehnologiyi undress ai nude ai generator deepnude ai ai nude nudify online Купить диплом образца СССР www.originality-diploman24.com https://gosznac-diplom.com/kupit-diplom-v-sankt-peterburge купить диплом в петрозаводске куплю медицинский диплом куплю технический диплом диплом института куплю